[:fr]Avec le Baptême et la Confirmation, L’Eucharistie est le troisième sacrement de l’Initiation Chrétienne. Saint Augustin rappelle aux néophytes ce qu’ils ont vécu depuis le début de leur itinéraire :

« Engrangés lors de leur entrée en catéchuménat, moulus au long de celui-ci par les efforts de conversion qui leur étaient demandés et qui se rendaient visibles dans les « jeûnes et les exorcismes », imbibés d’eau à la fontaine baptismale pour devenir une pâte, passés à la « cuisson du feu du St Esprit », et ainsi « devenus le pain du Seigneur », ils ont à « devenir ce qu’ils ont reçu : le corps du Christ. » (Sermons n° 229, 272,…)

Le mot « Eucharistie » signifie « action de grâces ». C’est le peuple qui rend grâce au Père, par son Fils, dans l’Esprit pour le don qu’il nous fait de sa Vie.

« L’Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne » (Vatican II)

C’est par l’Eucharistie que nous est donnée la Vie de Dieu, le Pain de la route. Communier, recevoir le Pain de Dieu nous invite à partager notre pain avec nos frères en humanité.
L’Eucharistie structure la vie chrétienne, elle la ponctue, elle est la respiration dans la vie spirituelle. C’est une actualisation de la Pâque et non pas sa répétition ou son simple souvenir. L’Eucharistie, ou la messe, est un rappel de la dernière Cène, de la mort et de la résurrection de Jésus Christ.

 

Pour recevoir la Communion

En âge de caté, veuillez prendre contact avec un catéchiste ou au presbytère –

Adulte, veuillez prendre contact avec Mr le Curé au presbytère, ou demander à l’accueil un rendez-vous avec lui, pour vous y préparer. –

Malade ou âgé, veuillez signaler votre désir à l’accueil du presbytère, ou demandez à un proche de le faire.

 

 

Une vidéo sur ce sacrement :     50 mn

 

La première communion avec Jésus :  Vidéo 6 mn

 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur :       un chant

 [:eu]Bataioa eta konfirmazioarekin batera, Eukariztia da giristinoaren iniziazio sakramenduetan hirugarrena. Agustin sainduak  hasiberrieri oroitarazten diote beren ibilbidearen hastapenetik bizi izan dutena.

“Katekumeno sartuz geroz selauruan altxatuak, galdatuak zitzaizkien konbertitze lanetan zehar ehoak. ‘Baruraldi eta deabru haizaketetan’ agerian emaiten zirenak, bataioko uren iturrian bustiak, ore bilakatzeko, ‘Izpiritu Sainduaren sutan erreak’, eta ondorioz ‘Jaunaren Ogi bihurtuak’, ukan dutena bilakatu behar dute : Kristoren gorputza.” (229, 272, … Predikuak)

Eukariztia hitzak erran nahi du “ eskerren bihurtzea”. Populuak ditu eskerrak bihurtzen Aitari, Semearen bitartez, Izpiritu Saindua baitan, bere Bizia opariz eman  daukulako.

“Giristino bizi guziaren iturria eta gailurra Eukariztia  da” (Batikano II)

Eukariztiaren bitartez emana zaigu Jainkozko bizia, bideko ogia. Komuniatzeak, Jainkoaren ogia errezebitzeak, gonbidatzen gaitu gure ogia anai-arreba gizatiarrekin partekatzera.

Giristino bizia egituratzen du. Zedarritzen. Bizi izpiritualaren hatsa da. Bazko egungotzen du  eta ez orroitzapena errepikatzen. Eukariztia edo meza, azken afariaren orroigarria da, Jesu Kristoren hiletarik piztearena.

Komunionea errezebitzeko

Katekeziako adinera heltzean, harremanetan sartu behar da katekizta batekin edo apezetxean.

Heldu baten kasuan, apezarekin sartzen da haremanetan, hitzordu bat galdatuz apezetxean, prestakuntzarako.

Eri edota adin handiko – zuen desira jakinaraz ezazue apezetxean, edo galdegin hurbileko bati zuentzat egitea.

.

Sakramendu hortaz bideo bat :     50 mn

 

Jesusekin lehen kominionea :  Vidéo 6 mn

 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur :       Kantu bat

 [:]