EHORZKETA GIRISTINOAK

EHORZKETA GIRISTINOAK

Ehorzketa giristinoak Elizak opatzen dituen elizkizunak dira. Horrela, Elizak adierazten du zenduarekin daukan komunio eraginkorra. Haurride giristinoak ehorzketen parte  dira, zenduari betiereko bizia iragartzeko. Ehorzketetako erreitual desberdinek adierazten dute...